مهم

اندیشه نگار پارس

امتیاز این گزینه
(11 آرا)

نام فروشگاه/شرکت:   اندیشه نگار پارس

نام مدیریت:  علیرضا جودکی، علی سروری

آدرس:  میدان آرژانتین وزرا کوچه یازدهم پ21

تلفن:  8794

فکس:  88708890

موبایل:

حوزه فعالیت:   فروش سرور

Email:

وب سایت:     www.anp-co.com

توضیحات: